Kraków. Walka z wandalami. Tylko w miniony weekend krakowscy policjanci zatrzymali czterech pseudokibiców –„grafficiarzy”

Kraków. Walka z wandalami. Tylko w miniony weekend krakowscy policjanci zatrzymali czterech pseudokibiców –„grafficiarzy”

Ochrona przestrzeni publicznej przed zdewastowaniem wymaga determinacji w podejmowanych działaniach i współpracy wielu podmiotów. Małopolscy policjanci konsekwentnie podejmują działania przeciwko pseudografficiarzom rozliczając kolejnych wandali ze zniszczeń. Tylko w Krakowie, od połowy czerwca ubr. policjanci zatrzymali ponad 100 osób podejrzewanych o uszkodzenie mienia nanoszonymi malunkami. Większość zatrzymanych to osoby dorosłe, nierzadko będące pod wpływem alkoholu w chwili malowania graffiti.

 Podczas minionego weekendu, krakowscy  policjanci zatrzymali czterech pseudografficiarzy. Wszyscy odpowiedzą  za zniszczenie mienia.

 W nocy 27 czerwca  br. policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie zatrzymali „na gorącym” uczynku mężczyznę, który w rejonie Borku Fałęckiego, malował farbą napisy o tematyce pseudokibicowskiej. Mężczyzna uszkodził w ten sposób elewację budynku jednego ze sklepów oraz znak drogowy. 19-letni sprawca związany jest  ze  środowiskiem pseudokibiców jednej z krakowskich drużyn piłkarskich.

Jak się okazało, mężczyzna działał w grupie kilkuosobowej. Ustalenia policjantów pozwoliły na zatrzymanie w nieodległym czasie pozostałych dwóch sprawców – 19 i 18-latka.  Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty uszkodzenia mienia w związku z zachowaniem chuligańskim. Podejrzani przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia.

 Do podobnych  zachowań chuligańskich doszło noc później, 28 czerwca br., w rejonie ul. Dauna.  Około godz. 1.00 policjanci z VI Komisariatu Policji zatrzymali na gorącym uczynku  niszczenia mienia 24-letniego mężczyznę. Sprawca nanosił farbą napisy o treści kibicowskiej  na  elewacji domu jednorodzinnego.

 Od czerwca ubr. do chwili obecnej zatrzymano już ponad stu wandali, którzy niszczyli elewacje budynków. Oprócz tego funkcjonariusze z krakowskich jednostek Policji prowadzili wzmożone działania prewencyjne nastawione na zwalczanie pseudograffiti. Policjanci prewencji spotykali się także z młodymi ludźmi w szkołach, by przypominać o konsekwencjach prawnych i materialnych związanych z malowaniem grafitti – tylko w 1 kwartale br. przeprowadzono 223 takie prelekcje.

Zatrzymani za swoje czyny odpowiedzą przed Sądem. W każdym przypadku wnioskujemy o nałożenie obowiązku naprawy zniszczonego mienia. Za zniszczenie cudzej własności grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.