Małopolscy policjanci promują akcję „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”

Małopolscy policjanci promują akcję „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”

 

Policjanci podczas zajęć profilaktycznych prowadzonych na terenie przedszkoli i szkół, parafii a także w ramach spotkań z seniorami,  promują akcję informacyjno – edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!” ( http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/149145,SWIEC-PRZYKLADEM.html  ), która jest skierowana do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Celem akcji jest nie tylko przypomnienie ale także uświadomienie pieszym o obowiązku i konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Policjanci podczas zajęć wręczają opaski odblaskowe, a także przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych pokazują jak ważne jest noszenie odblasków

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w dniu rozpoczęcia akcji  - 1 października - policjanci przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Poza przypomnieniem ważnych zasad poruszania się po drodze wskazano dlaczego tak istotne jest noszenie odblasków nie tylko po zmroku poza terenem zabudowanym gdzie jest to wymagane przepisami, ale również w mieście.

Natomiast funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach tej ogólnopolskiej akcji czynnie uczestniczą w inicjatywie profilaktycznej pod nazwą „Odblaskowa Parafia” organizowanej w wspólnie z duszpasterzami i samorządem Gminy Gręboszów. Policjanci propagują i uczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na korzystanie z elementów odblaskowych przez osoby piesze. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego odwiedzą parafie Gminy Gręboszów i wyposażą wszystkich zebranych na nabożeństwach w elementy odblaskowe. Policjanci już wczoraj rozpropagowali blisko 100 odblasków w miejscowości Żelichów.

Funkcjonariusze przypominają:

CHCESZ BYĆ WIDOCZNY I BEZPIECZNY NA DRODZE – UŻYWAJ ODBLASKÓW. Niezależnie od wieku poruszając się po  drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, mamy obowiązek używać elementów odblaskowych umieszczając je w widocznym miejscu. Warto nosić odblaski także w obszarze zabudowanym – nie wszystkie drogi są dobrze oświetlone.    O tej porze roku ma to szczególne znaczenie, ponieważ szybciej zapada zmrok i w czasie jesiennej szarugi w ciemnej odzieży stajemy się mniej widoczni dla kierowców. Swoją widoczność na drodze możesz poprawić ubierając jasną lub jaskrawe ubranie.  Posiadając element odblaskowy, po zmroku pieszy jest widoczny dla kierowcy już nawet z odległości ok. 150 m. Natomiast gdy odblasku nie posiada kierowca może zobaczyć  pieszego często dopiero z odległości około 30 m.