Małopolscy policjanci sprawdzili gotowość systemu powoływania rezerw osobowych – ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 19”

Małopolscy policjanci sprawdzili gotowość systemu powoływania rezerw osobowych – ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 19”

17 listopada 2019 r. w siedmiu małopolskich jednostkach tj. w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Limanowej, Miechowie, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce przeprowadzono 12-godzinne ćwiczenia obejmującego przyjęcie i szkolenie wezwanych rezerw osobowych. Ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 19” odbyły się z udziałem osób posiadających nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w danej jednostce. Wszystko po to, aby sprawdzić jak zadziałają istniejące procedury i wytyczne w sytuacji, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia podwyższonej gotowości obronnej państwa.

Praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy jednostkami Policji, to główne założenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18”. Policjanci w praktyczny sposób sprawdzili, jak działa system powoływania rezerw osobowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kraju. Ćwiczenia te to niezbędny i istotny element doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Takie ćwiczenia odbywają się corocznie. Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa.

Zgodnie z przygotowanym scenariuszem ćwiczeń uczestnicy odświeżyli wiedzę z zakresu zadań, obowiązków i uprawnień osób, którym nadano przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji oraz działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci przedstawili uczestnikom zasady, przypadki i sposoby posługiwania się bronią, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wskażą uwarunkowania dotyczące działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa.

 

Podsumowanie ćwiczeń EGIDA-19 w wybranych jednostkach Małopolskiego Garnizonu Policji:

 http://dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/cwiczenia-mobilizacyjne-egida-19

http://limanowa.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/cwiczenia-egida-19-w-komendzie-powiatowej-policji-w-limanowej

http://miechow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/miechowscy-policjanci-szkolili-rezerwistow-w-ramach-cwiczen-egida-19

http://proszowice.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/jak-dziala-system-powolywania-rezerwistow-w-sytuacji-zagrozenia-bezpieczenstwa-kraju-0

http://wadowice.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/cwiczenia-mobilizacyjne-egida-19-w-komendzie-powiatowej-policji-w-wadowicach

http://sucha-beskidzka.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/cwiczenia-mobilizacyjne-egida-19-w-komendzie-powiatowej-policji-w-suchej-beskidzkiej

 http://wieliczka.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/17-listopada-2019-roku-w-komendzie-powiatowej-policji-w-wieliczce-odbyly-sie-cwiczenia