Małopolska Policja w czasie wakacji prowadzi działania „Bezpieczne wakacje”

Małopolska Policja w czasie wakacji prowadzi działania „Bezpieczne wakacje”

Małopolska Policja w czasie wakacji prowadzi działania „Bezpieczne wakacje”

Małopolska Policja od początku wakacji prowadzi na terenie całego województwa działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2018”. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowi priorytet działań.

Głównym zadaniem Policji ruchu drogowego w tym czasie, jest kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu.

Kontrole autokarów są dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany jest każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. W Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu zostały wyznaczone stałe punkty kontroli autokarów, co pozwala w jednym czasie sprawdzić większą ilość autobusów wyjeżdzających na letni wypoczynek.

Od 22.06. do 31.07.2018 roku skontrolowano 1174 autobusy, z czego 1104 w komunikacji krajowej i 70 w komunikacji międzynarodowej. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę. Na prośbę rodziców, opiekunów czy też organizatorów wyjazdów skontrolowano 373 autokary (tj. prawie co 3. autobus). Sprawdzenia te ujawniły 79 usterek technicznych, za które zatrzymano 45 dowodów rejestracyjnych. Do najistotniejszych należały usterki: ogumienia, układu hamulcowego.

Podczas prowadzonych działań stwierdzono 4 przypadki kierowania autobusem przez nietrzeźwych kierujących - 3 dotyczyły linii regularnych, natomiast 1 dotyczył przewozu turystów.

Miało to miejsce 6 lipca 2018r. o godzinie 7.35 w miejscowości Kalwaria w powiecie wadowickim. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego autobusem, który przewoził turystów na wypoczynek. Po przebadaniu u kierowcy stwierdzono prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy natomiast pasażerowie po przybyciu na miejsce innego, tym razem trzeźwego kierowcy udali się w dalszą podróż.

W trosce o bezpieczeństwo, policjanci w czasie wakacji szczególną uwagę zwracają na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczą wykroczeń popełnianych przez kierujących, a zwłaszcza: przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi czy też prawidłowości przewozu dzieci.

Każdorazowo sprawdzany jest stan trzeźwości kierującego. Od początku wakacji, tj. od 22.06 do 31.07.2018 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 50 777 pojazdów. Ujawniono 35 155 wykroczeń. Zatrzymano 542 prawa jazdy i 2373 dowody rejestracyjne w tym 1419 za zły stan techniczny. Przez cały okres wakacji stosowana jest zaostrzona procedura kontrolna polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu 935 nietrzeźwych kierujących.

Działania kontrolne uzupełniane są aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to 146 wystąpieniami w mediach.

 

Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano blisko 600 takich spotkań. Ponadto wakacje to okres gdzie na terenie województwa małopolskiego policjanci organizują i uczestniczą w szeregu akcjach profilaktycznych w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”, podczas których m.in. promowane są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów.

W okresie od 22 czerwca do 31 lipca br. doszło do 403 wypadków drogowych (spadek o 96 tj. 19 %), w których zginęło 26 osób (wzrost o 10 tj. 62,5 % %), a 480 zostało rannych (spadek o 135 tj. 22 %). Zaistniało 3365 kolizji drogowych (wzrost o 234 tj. 7,5 % %),. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 40 wypadków – bez ofiar śmiertelnych, natomiast 42 osoby zostały ranne. W lipcu ubiegłego roku odnotowano 64 wypadki, w których śmierć poniosło 1 dziecko, a 71 zostało rannych.