Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczni w Cyberprzestrzeni”

Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczni w Cyberprzestrzeni”

10 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyła się Międzynarodowa Konferencjapoświęcona tematyce bezpiecznych zachowań w sieci oraz ograniczenia negatywnych następstw korzystania z Internetu. Była ona podsumowaniem działań pn. „Bezpieczni w  cyberprzestrzeni”, realizowanych wytypowanych szkołach gimnazjalnych na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego.

Konferencję zorganizowała Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Nowy Sącz, które połączyły swoje siły aby uczyć młodzież zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Swoją obecnością zaszczycili nas Marek Pawiak Starosta Nowosądecki, Dariusz Górski Komendant Straży Miejskiej, Józef Nieć – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie - delegatury w Nowym Sączu, Karol Fuchs i Tomasz Knap – przedstawiciele słowackiej Policji, Petr Holanek  i Jiri Ćermak -  przedstawiciele policji w Czechach, Józef Klimek - Dyrektor Wydział Edukacji  Urzędu Miasta Nowego Sącza, Grzegorz Chochla -  Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta  Nowego Sącza, dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy oraz uczniowie  szkół biorących udział w projekcie „Bezpieczni w Cyberprzestrzeni”, jak również przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz  i Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Zebranych powitał gospodarz spotkania, mł. insp. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wraz z współorganizatorem konferencji Elżbietą Gargulą - Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz. Komendant w swoim przemówieniu zaznaczył, że internet w dzisiejszych czasach jest elementem codziennej aktywności społeczeństwa, ale należy pamiętać, że niesie za sobą wiele zagrożeń.

Głos zabrał także Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki, który podkreślił, że poruszana tematyka jest niezwykle istotna w kształtowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży a ogromną rolę odgrywa profilaktyka.

Uczestnicy konferencji wysłuchali trzech interesujących wykładów poświęconych zagrożeniom w Internecie. Jako pierwszy wystąpił podinsp. Mirosław Mazur – Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą sądeckiej Policji, który omówił zagrożenia w internecie z kolei Peter Holanek – przedstawiciel Komendy Policji w Hranicach przybliżył uczestnikom zagadnienie  dotyczące rozwiązań stosowanych w Czechach w zakresie zapobiegania cyberprzestępczości. Wśród prelegentów był także Karol Fuchs – policjant służby kryminalnej  Komendy Policji w Starej Lubowni, który przedstawił nam temat dotyczący rozwiązań i praktyk stosowanych na Słowacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

Na zakończenie Komendant Miejskie Policji w Nowym Sączu wraz z Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz wręczyli szkołom uczestniczącym w projekcie „Bezpieczni w cyberprzestrzeni” certyfikaty.

Piątkową konferencję zakończyło zwiedzanie sądeckiej komendy. Goście zobaczyli nowoczesną strzelnicę, stanowisko kierowania oraz pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Nasze działania skierowane były do uczniów klas III gimnazjum oraz ich rodziców w trzech wytypowanych placówkach, tj.:

- Gimnazjum Publicznym w Piwnicznej Zdroju,

- Gimnazjum Publicznym w Łabowej

- oraz Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 2 im Orląt Lwowskich w Nowym Sączu.

Spotkania w szkołach obywały się na przełomie kwietnia i maja w formie prelekcji, które realizowane były przez policjantów Wydziału Prewencji oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W trakcie trwania spotkań młodzież i rodzice otrzymali materiały edukacyjne w postaci ulotek promujących bezpieczne zachowania w sieci.