Nowy Targ. „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Nowy Targ. „Kręci mnie bezpieczeństwo”

18 czerwca 2017 roku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców szkoły podstawowej oraz grono pedagogiczne. Impreza zaplanowana była na terenie szkoły. 

W festynie wzięli również udział nowotarscy policjanci, którzy czuwając nad bezpieczeństwem dzieci i ich rodzin zaprezentowali elementy swojego wyposażenia takie jak palka służbowa, kamizelka kuloodporna, przeciwuderzeniowa, kajdanki, quad. Dzieci zobaczyć mogły jak wygląda radiowóz, włączyć sygnały dźwiękowe. W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” – „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” przeprowadzono pogadanki zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą jak również bezpieczeństwa w okresie wakacji.

Spotkaniu towarzyszyły liczne atrakcje kulturalno-rozrywkowe zaprezentowane przez uczniów oraz zorganizowana była loteria fantowa.