Nowy Targ. Niewybuchy znalezione na działce w Lipnicy Wielkiej

Nowy Targ. Niewybuchy znalezione na działce w Lipnicy Wielkiej

Chociaż od zakończenia II wojny światowej minęło sporo czasu, to nadal zdarzają się przypadki znalezienia pozostałości w postaci niewybuchów lub niewypałów. 

15 maja br. w godzinach rannych pracownicy wykonujący prace  ziemne na działce w Lipnicy Wielkiej wykopali takie pozostałości z czasów wojny.   Znaleziska w postaci amunicji do karabinu maszynowego oraz granaty znajdowały się pod ziemią na głębokości około jednego metra. Miejsce odnalezienia niewybuchów  zostało zabezpieczone przez policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonce, do czasu przyjazdu z Krakowa grupy minersko-pirotechnicznej.

Przypominamy, że w przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić  w inne miejsce. Kategorycznie zabrania się podnoszenia, odkopywania i wyrzucania  do ogniska, jezior, stawów, czy głębokich rowów.
Należy niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia i natychmiast powiadomić policję.