Nowy Targ. Plenerowe spotkanie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Nowy Targ. Plenerowe spotkanie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”

15 maja 2017 roku o godzinie 15:00 w Nowym Targu odbyło się plenerowe spotkanie ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Spotkanie to odbyło się w związku z coraz większą liczbą powstałych ścieżek rowerowych na terenie powiatu nowotarskiego jak również w coraz większą liczbę osób zainteresowanych takim rodzajem spędzania wolnego czasu. Na spotkaniu pojawili się również policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę w patrolach rowerowych i przedstawili po krótce charakterystykę swojej specyficznej służby wskazując na kask jak jeden z najważniejszych środków wpływających na bezpieczeństwo.

W trakcie spotkania policjanci przedstawili zebranym temat bezpieczeństwa seniorów jako pieszych i kierujących, a w szczególności rowerzystów, dyskutowano również o odpowiedzialności za popełniane wykroczenia w związku ze zmianami przepisów dotyczącymi poruszania się poza terenem zabudowanym z odblaskami. Poruszono również temat poruszania się po ścieżkach pieszo rowerowych.

Na koniec zebranym rozdano odblaski oraz przedstawiono w jaki sposób je zakładać.