O bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych mówili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji KWP w Krakowie

O bezpieczeństwie w czasie ferii zimowych mówili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji KWP w Krakowie

Dzisiaj, tj. 14 stycznia br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, w Szkole Podstawowej nr 104 w Krakowie przeprowadzili spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w aspekcie zbliżających się ferii zimowych.

Prelekcja zawierała emisję krótkich filmów przestrzegających przed niebezpiecznymi zachowaniami. Poruszone zostały główne zagrożenia na jakie narażony jest uczestnik ruchu drogowego, oraz omówiono negatywne zachowania skutkujące powstawaniem wypadków.

W czasie prelekcji Policjanci dużą uwagę zwrócili na bezpieczeństwo pieszych, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Kom. Joanna Biel – Radwańska, podniosła ważną kwestię dotyczącą obowiązku posiadania przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elelmentu odblaskowego. Zaznaczyła, aby ten ważny element bezpieczeństwa używać także w mieście, zwłaszcza w miejscach nieoświetlonych gdzie widoczność jest ograniczona.

Sierż. szt. Wojciech Wróbel przypomniał co oznaczają poszczególne gesty policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu.

Dalsza część spotkania dotyczyła tematyki naruszeń prawa przez osoby niepełnoletnie, a także bezpieczeństwa w sieci. Prowadząca prelekcję st. sierż. Monika Kołodziejczyk – Knapik wskazała główne zagrożenia na jakie narażone są osoby korzystające w sposób niewłaściwy z sieci komputerowych.

Na koniec spotkania policjanci udzielali odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez młodzież, poszerzając ich wiedzę w zakresie interesujących ich zagadnień związanych z Policją.