Ogólnopolska Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Ogólnopolska Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”

Dzisiaj 22 kwietnia 2017 roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, odbyła się inauguracja kampanii profilaktycznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” w odsłonie dotyczącej bezpieczeństwa rowerzystów, zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Krakowie.

Podczas akcji promowano założenia wyżej wymienionej kampanii, problematykę bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym rowerzystów. Na specjalnie ułożonym miasteczku ruchu drogowego, dzieci pod okiem policjantów mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz utrwalić wiedzę z przepisów drogowych. Ponadto rozdawane były ulotki dotyczące bezpiecznego poruszana się po drodze rowerzystów, a także udzielano porad prawnych z tej dziedziny.

Uczestnicy spotkania mieli okazję oglądnąć stare zabytkowe samochody, które były częścią inauguracji kampanii, a dodatkowo były atrakcją rozpoczynającego się sezonu 2017 „Krakowskich Klasyków Nocą”.

Bezpieczeństwo rowerzystów jest bardzo istotne i w dużej mierze zależy od ich zachowania na drodze.

Wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego na drogach wzrasta liczba tych jednośladów. Co raz częściej rower staje się wygodnym i szybkim środkiem transportu zwłaszcza do pracy.

W roku 2016 w Małopolsce odnotowaliśmy 506 ofiar wypadków z udziałem rowerzystów, w których 12 osób poniosło śmierć (tj. o ¼ mniej niż w roku ubiegłym), a 494 zostały ranne, ponadto rowerzyści spowodowali  252 wypadki drogowe. 

Rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego i jak nazwa wskazuje są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Jazda jednośladem wymaga pełnego panowania nad rowerem, a prędkość powinna być dostosowana do aktualnie panujących warunków oraz umiejętności jadącego.

Celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, w ramach której prowadzone są działania profilaktyczno – edukacyjne, tj. :

Promowanie problematyki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym rowerzystów w mediach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych oraz na policyjnych stronach internetowych.

-  Zwrócenie uwagi rowerzystom (zarówno dzieciom, jak i osobom pełnoletnim) na fakt, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych. W tym zakresie niezbędne jest: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dbanie o stan techniczny roweru oraz obowiązkowe wyposażenie, promowanie jazdy w  kasku i kamizelce odblaskowej, poszanowanie innych uczestników ruchu drogowego – zarówno pieszych jak i kierowców pojazdów silnikowych.

-  Działania na rzecz wzrostu świadomości kierujących rowerami na temat zagrożeń, z którymi spotkają się w ruchu drogowym oraz wyrobienia nawyku poszanowania przepisów prawa.

-  Zwrócenie uwagi kierowców, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i ich prawa należy respektować na równi z kierowcami pojazdów silnikowych.

-  Zwrócenie uwagi kierowców, że rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, narażonymi na utratę życia i zdrowia nawet przy niewielkich prędkościach kolizyjnych.

-  Zwrócenie uwagi pieszym na potrzebę respektowania przepisów dotyczących korzystania przez nich z dróg dla rowerów (wyłącznie gdy nie ma chodnika i drogi dla pieszych lub nie nadają się one do ruchu).

-  Uwypuklenie kwestii negatywnego wpływu na odbieranie istotnych informacji o zagrożeniach zewnętrznych (bodźców słuchowych) przy jeździe na rowerze  w słuchawkach.

-  Promowanie roweru, jako alternatywnego środka transportu - w dobie walki ze smogiem.

-   Promowanie jazdy na rowerze, jako inspiracji i metody do zachowania odpowiedniej sprawności fizycznej.

Organizowanie konkursów edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem rowerzystów na antenie radia, TV, na policyjnych stronach internetowych.

-   Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą. 

-  Promowanie bezpieczeństwa rowerzystów w toku organizacji Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dzieci i  młodzieży. 

Działania profilaktyczne są uzupełniane działaniami kontrolno – prewencyjnymi poprzez:

-  zintensyfikowanie kontroli kierujących pojazdami silnikowymi oraz pieszych, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w stosunku do rowerzystów;

-  egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez osoby kierujące rowerami, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny pojazdów i ich obowiązkowe wyposażenie, a także poruszanie się po właściwej części drogi;

-  nasilanie kontroli drogowych w zakresie posiadania karty rowerowej przez dzieci i młodzież, jak również obowiązku zapewnienia opieki dzieciom poniżej 10-roku życia, które na rowerze korzystają z drogi publicznej.

W trosce o bezpieczeństwo rowerzystów przez cały okres sezonu rowerowego, policjanci w codziennej służbie będą kontynuować działania profilaktyczne oraz kontrolno – prewencyjne, w kierunku tej grupy uczestników ruchu drogowego.