Pilnujmy swoich czworonożnych przyjaciół

Pilnujmy swoich czworonożnych przyjaciół

Psy bez wątpienia są pupilami swoich właścicieli. Posiadanie zwierzaka wiąże się jednak nie tylko z przyjemnościami, ale także z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady, których musi dochować właściciel, aby nie doszło do nieszczęścia. Coraz częściej słyszymy o przypadkach pogryzienia dziecka lub dorosłego przez psa. Policjanci przypominają, utrzymywanie czworonoga wiąże się nie tylko z przyjemnościami, ale też obowiązkami i odpowiedzialnością za jego zachowanie. Właściciel zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi ze strony tych zwierząt. Każdy, nawet najłagodniejszy i najmądrzejszy pies może się czymś rozdrażnić i w najmniej oczekiwanym momencie kogoś zaatakować czy pogryźć. Właściciel, przed spuszczeniem zwierzęcia z uwięzi, powinien pamiętać o dokładnym pozamykaniu bram i furtek oraz sprawdzeniu czy w ogrodzeniu nie ma wolnych przestrzeni, którymi pies mógłby się wymknąć poza podwórko. Dobrze jest na ogrodzeniu posesji umieścić tabliczkę ostrzegającą osoby przed psem pilnującym terenu. Niedozwolonym jest drażnienie lub płoszenie zwierząt powodując, że stają się one niebezpieczne. Pamiętajmy również, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki, chroniąc go przed warunkami atmosferycznymi, zapewniając dostęp do wody i jedzenia. Dodatkowo każdy posiadacz czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone grzywną. Właściciel w pełni ponosi odpowiedzialność za swojego czworonoga. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” Osoby niewłaściwie sprawujące opiekę nad swoimi psami muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Do brzeskiej jednostki trafiają zgłoszenia o biegających luzem zwierzakach, które stanowią uciążliwość dla lokalnej społeczności, chociażby z uwagi na ewentualne zagrożenie pogryzieniem lub stworzenie niebezpiecznej sytuacji na drodze. Takie sygnały docierają też do Policji poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W ostatnim czasie brzescy policjanci kilkukrotnie interweniowali w tego typu przypadkach nakładając na właścicieli czworonogów mandat karny lub kierując wniosek o ukaranie do sądu. Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Jeżeli jesteś właścicielem czworonoga pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii.