Podsumowanie działań powiatowej drogówki pn. „BUS & TRUCK”

Podsumowanie działań powiatowej drogówki pn. „BUS & TRUCK”

Wczoraj (12 lutego br.), policjanci drogówki na terenie całego kraju przeprowadzili działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas kontroli sprawdzali także prędkość, z jaką kierowcy się poruszali oraz badali stan ich trzeźwości.                                                           

W trakcie całodniowych działań policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie na drogach powiatu krakowskiego skontrolowali blisko 53 pojazdy, w tym głównie busy, autobusy i pojazdy ciężarowe. Podczas kontroli ujawnili 38 wykroczeń i zatrzymali 4 dowody rejestracyjne, wobec stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdów. Jeden z kierujących przekroczył prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym, co skutkowało zatrzymaniem przez funkcjonariuszy jego prawa jazdy.  W jednym z kontrolowanych pojazdów policjanci ujawnili również zmianę wskazań drogomierza, co jest przestępstwem określonym w art. 306a par. 1 kk.  Wobec osób, które dopuściły się wykroczeń policjanci wyciągnęli konsekwencje prawne, które najczęściej kończyły się nałożeniem mandatów karnych.