Podsumowanie policyjnych działań „Bezpieczne wakacje 2018” w Małopolsce

Podsumowanie policyjnych działań  „Bezpieczne wakacje 2018” w Małopolsce

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego małopolscy policjanci podsumowali wyniki akcji „Bezpieczne wakacje”, której celem było zapewnienie w tym czasie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom naszego województwa jak i turystom podróżującym i wypoczywającym na terenie Małopolski.

Ponieważ okres wakacji to przede wszystkim wypoczynek dla dzieci i młodzieży, policjanci przede wszystkim dbali o  zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i w miejscu wypoczynku.

Policjanci ruchu drogowego przeprowadzali kontrole prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na letni wypoczynek. Kontrole autokarów były wykonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę w każdym z powiatów, przy czym  wyznaczono także 3 stałepunkty kontroli autokarów (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz). Od 22.06. do 2.09.2018 roku skontrolowano 2070 autobusów, z czego 1898 w komunikacji krajowej i 172 w komunikacji międzynarodowej. Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę - skontrolowano 578 takich autokarów (tj. prawie co 4. skontrolowany autobus). Kontrole autobusów ujawniły 123 usterki techniczne, za które zatrzymano 103 dowody rejestracyjne. Podczas prowadzonych działań stwierdzono 5 przypadków kierowania autobusem przez nietrzeźwego kierującego.

Oprócz kontroli autobusów  policjanci szczególną uwagę zwracali także na indywidualne przejazdy. Kontrole dotyczyły m.in. wykroczeń popełnianych przez kierujących a także ich stanu trzeźwości. Podczas kontroli ujawniono i wyeliminowano z ruchu 2 tys. nietrzeźwych kierujących. Kontrole wykazały 2971 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 94 przypadki niewłaściwego przewozu dzieci.

Od 22.06 do 2.09. małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 86 308 pojazdów. Ujawniono  46 093 wykroczenia. Zatrzymano 956 praw jazdy  i 4143 dowody rejestracyjne w tym 2225 za zły stan techniczny.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 22.06. do 02.09.br. na małopolskich drogach doszło do 681 wypadków drogowych w których zginęło 47 osób  821  zostało rannych. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 odnotowano 65 wypadków, w których zginęło 1 dziecko,  a 74 zostało rannych.

W okresie wakacji małopolscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami innych służb, w tym m.in. Kuratorium Oświaty, a także Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną dokonali 1598 sprawdzeń zorganizowanych miejsc wypoczynku dzieci oraz młodzieży. Przeprowadzono także kontrole obozów harcerskich. Przed przyjazdem zorganizowanych grup harcerzy nawiązywali kontakt z komendantami obozów oraz organizatorami w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz sprawdzali miejsca zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Już w trakcie trwania obozów policjanci spotykali się z harcerzami, aby przypomnieć im zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia podczas pieszych wycieczek i pobytu w lesie.

Mając na uwadze, że nie każde dziecko wyjeżdża na wakacje  małopolscy policjanci zapewniali bezpieczeństwo także najmłodszym pozostającym w czasie wakacji w miejscu zamieszkania.

Funkcjonariusze przeprowadzili 1194 spotkań edukacyjnych podczas których omawiane były  z najmłodszymi podstawowe zasady bezpiecznej  zabawy w domu i na podwórku. Omawiano także zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W czasie wakacji policjanci  przeprowadzili  6214 (na zasadzie wielokrotności) kontroli akwenów wodnych, w tym tzw. „dzikich” kąpielisk.

Ponadto, w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim dokonali  sprawdzeń 6643 miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych.

Wszystkie te działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego zarówno na małopolskich drogach jak i w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowych naszego województwa.