Podzielili się krwią, podzielili się życiem. Akcja „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”.

Podzielili się krwią, podzielili się życiem. Akcja „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”.

Dawcy krwi często postrzegani są jako bohaterowie. Oni sami uważają jednak, że jest to ich obowiązek wobec drugiego człowieka. Robią to, gdyż mają potrzebę ochrony najcenniejszego daru jaki posiadamy, daru życia. Tym razem także można było na nich liczyć. Podczas czwartkowej (7 marca) zbiórki krwi, która odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie jej policjanci i pracownicy cywilni, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, maltańskiej służby medycznej jak i mieszkańcy powiatu krakowskiego oddali blisko 17 litrów krwi.

W czwartek (7 marca) Komenda Powiatowa Policji w Krakowie gościła wiele osób, a to za sprawą mobilnego punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, który przybył do jednostki policji. Pod hasłem przewodnim „100 litrów krwi na 100-lecie Policji” odbywała się tegoroczna zbiórka. W akcje z ogromnym sercem włączyło się wielu wspaniałych ludzi. Gośćmi honorowymi byli: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krakowie Pan Łukasz Wróblewski wraz ze swoimi pracownikami, delegacja pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie oraz maltańskiej służby medycznej. Z wielkim zaangażowaniem w akcje włączyli się również „uczniowie mundurowi ” z Zespołu Szkół i Placów Oświatowych w Skale pod opieką Pani Ewy Morawskiej. Wśród dawców nie zabrakło policjantów, pracowników cywilnych „powiatówki” jak i podległych jej komisariatów. Całemu wydarzeniu towarzyszyła bardzo mila i ciepła atmosfera. Łącznie zgłosiło się 54 osoby, jednak 21 z różnych względów nie mogło oddać krwi. Łącznie zebrano 16 650 ml krwi co stanowi dużo większy wynik niż był w roku ubiegłym. Kolejna taka akcja pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie planowana jest jesienią bieżącego roku.