Policja wodna na Jeziorze Dobczyckim

Policja wodna na Jeziorze Dobczyckim

Patrolowanie, legitymowanie czy kontrole drogowe to zwykle czynności, z którymi kojarzona jest policja. Tymczasem zakres realizowanych przez nią zadań jest znacznie szerszy. W powiecie myślenickim na co dzień pełni służbę policja wodna. Funkcjonariusze krakowskiego komisariatu oraz oddelegowany policjant z KPP Myślenice patrolują Jezioro Dobczyckie.

Jezioro Dobczyckie dostarcza wodę pitną między innymi do Krakowa (około 55% zapotrzebowania) i z tego względu dostęp do jeziora jest zablokowany. Ten zbiornik wodny ma długość 10 kilometrów, a szerokość do 1,5 kilometra. Wokół jeziora utworzono strefy ochrony i nie można się w nim kąpać.

Zadaniami policjantów pełniących służbę na Jeziorze Dobczyckim są m.in.:

  • szczególna ochrona zbiornika wody pitnej i rzek wpływających do nich
  • zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi;
  • zapobieganie przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo i porządek na wodach i terenach przywodnych;
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w szczególności naruszających przepisy w zakresie: ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego i ekologii,

 

W zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych policjanci współpracują także z innymi podmiotami lub uprawnionymi osobami, których obecność jest uwarunkowana potrzebami służby. Służbę na wodach i terenach przywodnych policjanci mogą pełnić wspólnie z inspektorami Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Straży Granicznej,  Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Państwowej Straży Pożarnej lub członkami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.