Policjanci na półkoloniach

Policjanci na półkoloniach

Myśleniccy policjanci w ramach Bezpiecznych Wakacji odwiedzili półkolonie organizowane przez Gminę Siepraw. W trakcie spotkań, które odbyły się wczoraj w Sieprawiu, Czechówce i Zakliczynie policjanci przeprowadzili prelekcje dot. bezpieczeństwa podczas wakacji, pokazując zebranym zdjęcia oraz filmy edukacyjne. Tematem wiodącym tych spotkań były bezpieczne zachowania na drodze, w domu, na placu zabaw. Policjanci starali się przekazać dzieciom, zarówno tym starszym jak i tym młodszym jak reagować w sytuacjach zagrożenia, do kogo zwrócić się o pomoc. Kolejnym ważnym tematem poruszonym przez funkcjonariuszy był bezpieczny wypoczynek nad wodą. Co roku dochodzi do wielu wypadków i utonięć. Dlatego policjanci wytłumaczyli reguły postępowania podczas spędzania czasu wolnego nad wodą. Podczas pogadanek padało wiele pytań z widowni, a temat wakacji zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem. Policjanci w czasie wakacji w szczególny sposób troszczą się o dzieci i robią wszystko, aby zapewnić im bezpieczny wypoczynek - na obozach, koloniach lub w miejscu ich zamieszkania. Akcja dotyczących „Bezpiecznych Wakacji” od wielu lat realizowana jest w porozumieniu z innymi instytucjami państwowymi lub organizacjami społecznymi, funkcjonującymi lokalnie. Oprócz działań informacyjno – edukacyjnych, prowadzone są kontrole miejsc wypoczynku. Wspólne spotkania z dziećmi przede wszystkim mają na celu ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci, a w szczególności: wypadków komunikacyjnych, zdarzeń związanych z letnim wypoczynkiem nad wodą, kontaktów z osobami dla nich obcymi, jak również rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.