Policjanci podczas adaptacji zawodowej wspierają krakowskie patrole

Policjanci podczas adaptacji zawodowej wspierają krakowskie patrole

Każdy świeżo upieczony adept sztuki policyjnej, który ukończył kurs podstawowy, zostaje oddelegowany na okres 63 służb  do wyznaczonych jednostek Policji na terenie całego kraju. Delegowani, w trakcie tzw. adaptacji zawodowej przekuwają wiedzę teoretyczną na praktyczną oraz wspomagają lokalne jednostki Policji.

Osoby oddelegowane na adaptację zawodową (zarówno z naszego garnizonu, jak i z innych województw) w Małopolsce najczęściej trafiają do Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Tam adaptacja jest okresem dwuetapowym. W pierwszych dniach młodzi policjanci zapoznają się ze schematem funkcjonowania jednostki, biorą udział w wykładach dotyczących zagadnień prawnych oraz ćwiczą sporządzanie dokumentacji służbowej. Bardzo ważne jest też zapoznanie nowych adeptów z taktyką działania w pododdziałach zwartych, czyli najważniejszą wiedzą policjanta z OPP.

Po kilku dniach ćwiczeń młodzi adepci rozpoczynają służbę na terenie Krakowa. Pod czujnym okiem doświadczonych kolegów patrolują rejony parków, skwerów, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych. Skupiają się na miejscach newralgicznych, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócenia porządku. Policjanci adaptacji będą również brać udział w zabezpieczeniach imprez masowych. Służbę pełnią w systemie zmianowym w patrolach pieszych. Taka forma patrolowania pozwala na kontrolę miejsc, w które nie może wjechać radiowóz oraz jest pozytywnie odbierana przez mieszkańców.

Od trzech dni krakowskich funkcjonariuszy wspiera 63 policjantów adaptacji zawodowej. Służbę na terenie Krakowa pełnić będą przez ponad 2 miesiące.