Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej strzegą porządku na przejściach granicznych w Małopolsce

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej  strzegą porządku na przejściach granicznych w Małopolsce

W związku z koniecznościa ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID – 19, od północy z 14/15 marca br. granice ze Słowacją zostały zamknięte. W Małopolsce  ruch pojazdów odbywa się jedynie przez czynne przejście graniczne w Chyżnem, na którym została przywrócona kontrola graniczna. Pozostałe 11 punktów granicznych zostało zamkniętych – przejście czy przejazd nimi nie jest możliwy.

Policja wspólnie ze karpackim Strażą Graniczna i Wojskami Obrony Terytorialnej całodobowo pilnuje porządku na wszystkich przejściach granicznych. Po stronie słowackiej na przejściach czuwają tamtejsze służby

Prosimy o przestrzeganie ograniczeń i realizowanie poleceń służb.

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych