Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie promowali "Zieloną strefę" podczas imprezy organizowanej przez Radio Kraków

Marsz Jamników

10 września 2017 roku policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uczestniczyli w imprezie organizowanej przez Radio Kraków „Marsz Jamników”. Policjanci omawiali zasady funkcjonowania „Zielonej strefy” (adres poczty elektronicznej, który jest umieszczony na stronach internetowych wszystkich jednostek Policji). „Zielona strefa” została utworzona w celu wymiany informacji na temat przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz łamania przepisów CITES – Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. Poruszano także kwestię odpowiedzialności prawnej opiekunów zwierząt oraz bezpiecznego zachowania podczas kontaktu ze zwierzętami.