Policjanci wzięli udział w „Polach Chwały”

Policjanci wzięli udział w „Polach Chwały”

W ostatnich dniach września w Niepołomicach odbyła się impreza historyczno- militarna pn. Pola Chwały, która została objęta honorowym patronatem Starosty Wielickiego Adama Kociołka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty.

Tegoroczne Pola Chwały stały się okazją m.in. do upamiętnienia setnej rocznicy powstania Policji Państwowej. Podczas imprezy członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej – Komisariat w Radomiu zaprezentowali panel tematyczny pod tytułem „100 lat na straży bezpieczeństwa”, w którym przedstawili  historię Policji Państwowej, jej umundurowanie, a także uzbrojenie i wyposażenia. Na wystawie można było zobaczyć oryginalne zdjęcia, karabiny, dokumenty, instrukcje, odznaki i odznaczenia. Wśród prezentowanych dokumentów znalazł się oryginał „Ustawy o Policji Państwowej”, opublikowany w Dzienniku Praw Państwa Polskiego z 1 sierpnia 1919 r. oraz  podręcznik szkolenia psów policyjnych i „listy gończe”. Wystawiono również kolekcję przedwojennych kajdanek. Z kolei przedstawiciel Fundacji Pamięci Policji Państwowej II RP na wystawie  zorganizowanej w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa zaprezentował elementy  uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia jak również literaturę  i dokumenty o tematyce policyjnej z okresu II RP.

Wśród uczestników Pól Chwały nie mogło zabraknąć przedstawicieli gospodarzy, czyli funkcjonariuszy wielickiej Policji. Jednym z nich był asp.szt. Piotr Lachman, który występując w historycznym policyjnym mundurze, przedstawił część swoich prywatnych zbiorów dotyczących Policji Państwowej. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się także fotografie przedwojennych wielickich policjantów.

Policjanci przygotowali również stoisko profilaktyczne, na którym udostępniane były ulotki i broszury o tematyce prewencyjnej. Jednocześnie wszystkim zainteresowanym funkcjonariusze udzielali porad dotyczących bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przygotowali również atrakcje dla najmłodszych. Dzieci mogły obejrzeć policyjny sprzęt oraz  zapoznać się z pracą policjantów.