Policjanci z Trzebini zatrzymali chuliganów zakłócających porządek i ciszę nocną. To efekt zdecydowanych działań podjętych wobec sprawców występków

Policjanci z Trzebini zatrzymali chuliganów zakłócających porządek i ciszę nocną. To efekt zdecydowanych działań podjętych wobec sprawców występków

Zatrzymani to mieszkańcy tego miasta w wieku od 18 do 23 lat, powiązani ze środowiskami pseudokibiców

 Do zdarzenia doszło w połowie września br. – wówczas to policjanci odebrali zgłoszenia o chuligańskich zachowaniach osób przemieszczających się po osiedlach ZWM i Krakowska w Trzebini. Najpierw było to zgłoszenie o zniszczeniu samochodu zaparkowanego w rejonie ul. Głogowej, później o uszkodzeniu szyby w drzwiach wejściowych do klatki schodowej bloku. Niegroźnie ranny został także młody mężczyzna, który został uderzony przez chuliganów – po opatrzeniu w szpitalu mógł zostać wypisany do domu.  

 Trzebińscy policjanci powiązali od razu te zgłoszenia analizując je pod kątem zachowań chuligańskich pseudokibiców. Mimo iż obrażenia ciała poszkodowanego mężczyzny były niegroźne a uszkodzenia szyby niewielkie, policjanci wystąpili do prokuratora z wnioskiem o objęcie sprawy ściganiem z urzędu – z uwagi na chuligański kontekst tych zdarzeń prokuratur przychylił się do tego wniosku. Policjanci ustalili 7 osób biorących udział w zakłócaniu porządku – to młodzi ludzie w wieku od 18 do 23 lat, mieszkańcy Trzebini. Zostali zatrzymani – trzem z nich postawiono już zarzuty karne związane m.in. uszkodzeniem ciała młodego mężczyzny, kierowaniem gróźb karalnych i zniszczeniem mienia oraz dodatkowo – posiadaniem środków odurzających, które policjanci odnaleźli podczas przeszukań prowadzonych w miejscach zamieszkania zatrzymanych. W następnej kolejności osoby te zostaną także rozliczone z popełnionych wykroczeń – rozbicia szyby, posiadania niebezpiecznych narzędzi oraz wykroczeń drogowych

Na poczet przyszłych kar i grzywien zajęte zostało mienie należące do zatrzymanych osób