Policyjny Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Nowym Sączu

Policyjny Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Nowym Sączu

We wtorek, 16 lipca 2019 roku Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – insp. Jarosław Tokarczyk oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel uroczyście otworzyli Punkt Przyjęć Dzielnicowych zlokalizowany przy ulicy Rynek 21.

Prezydent Miasta Nowego Sącza przekazał Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu klucze do lokalu, który w ostatnim czasie został gruntowanie odnowiony i dostosowany do potrzeb policjantów, którzy będą pełnili w nim służbę. „Bardzo się cieszę, że Policja wróciła do centrum miasta. Dziękuję Panu Komendantowi za to, że tak szybko udało się ten punkt zorganizować.”- powiedział Ludomir Handzel.

Szef sądeckiej Policji również nie krył swojej wdzięczności: „Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za otwartość i przekazanie tego lokalu. Dzięki temu, że znajduje się on w samym centrum Nowego Sącza mieszkańcy oraz turyści wypoczywający w naszym regionie będą mieli ułatwiony dostęp do Policji. Otwarcie tego punktu doskonale wpisuje się również w realizację programu pn. „Dzielnicowy bliżej nas”, którego głównym celem jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami oraz budowanie zaufania pomiędzy Policją i obywatelami.” – podkreślił Komendant.

W uroczystym otwarciu punktu uczestniczył również podinsp. Adam Bukański – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu ds. prewencji oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych II – asp. Marcin Gigoń i policjantka dzielnicowa - st. sierż. Agnieszka Gozdecka, która objęła dyżur w nowo otwartym punkcie.

W Punkcie Przyjęć Dzielnicowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20 dyżurować będzie policjant dzielnicowy, który będzie udzielał informacji i porad m.in. o charakterze prewencyjnym oraz dotyczących procedur związanych z załatwianiem zgłaszanych spraw lub będzie wskazywał instytucje, które pomogą w rozwiązaniu zgłaszanego problemu. Policjanci dzielnicowi będą również przyjmować zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie (Niebieska Karta) oraz w innych sprawach, których załatwienie nie wymaga stawienia się w siedzibie komendy przy ulicy Grottgera 50.