Porozumienie KPP w Dąbrowie Tarnowskiej z PCPR

Porozumienie KPP w Dąbrowie Tarnowskiej z PCPR

13 marca  Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach, zawarł porozumienie z Dyrektorem Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie Panią Agnieszką Anioł – Głuszek.  Celem porozumienia jest zintensyfikowanie i usprawnienie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jak również zwiększenie ochrony osób dotkniętych tego rodzaju przemocą. Podpisane porozumienie skoordynuje działania i wzmocni dotychczasową współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu dąbrowskiego, pozwoli również udzielić szeroko rozumianego wsparcia dla osób dotkniętych tą problematyką.