Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej

15 lutego 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie.

Po przywitaniu przez Starostę Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego przybyłych gości spotkanie rozpoczął Pan Marek Dworak – Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który omówił założenia Małopolskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020 wraz z wytycznymi dla powiatów, w tym również najczęściej popełniane błędy przy planowaniu organizacji ruchu drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w osobach podinsp. Jarosława Batora oraz asp. Przemysława Raj, którzy zaprezentowali analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie dąbrowskim na tle Małopolski i Kraju.

Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowali insp. Andrzej Kupiec – Komendant Powiatowy oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego - kom. Jarosław Kmieć, którzy w trakcie wystąpienia przedstawili szczegółową analizę zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu dąbrowskiego na przestrzeni ostatnich lat oraz główne problemy z szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach powiatu dąbrowskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli również Wicestarosta Dąbrowski Marek Kopia, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Małgorzata Widełka Kierownik Działu BRD MORD w Krakowie, przedstawiciele GDDKiA Izabela Małek oraz Andrzej Dryja, Jan Czochara – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, Brygadier Krzysztof Kolarczyk z Państwowej Straży Pożarnej, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Marek Lupa – Wójt Gminy Radgoszcz, Marek Wieczorek – Kierownik Rejonu Tarnów Zarządu Dróg Wojewódzkich, Marek Janik – Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Jan Kiljan – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Paweł Drożdż – Właściciel Ośrodka Nauki Jazdy „JEDYNKA" oraz przedstawiciele gminy powiatu dąbrowskiego.

Zebrani ocenili dotychczasową działalność Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kontekście zaistniałych zdarzeń drogowych oraz wypracowali wnioski i zalecenia dotyczące działań mających na celu dalszą poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

źródło: KPP Dąbrowa Tarnowska