Powiat wadowicki. Szkoła Podstawowa w Choczni otrzymała przedłużenie certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

Powiat wadowicki. Szkoła Podstawowa w Choczni otrzymała przedłużenie certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który został zorganizowany przez uczniów i nauczycieli. W trakcie tej wyjątkowej akademii Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach insp. Włodzimierz Warzecha wręczył na ręce Dyrektora Szkoły Daniela Mastek przedłużenie ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” - Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa na lata 2017 – 2022.
W wydarzeniu wzięli udział pedagodzy, uczniowie szkoły, a także Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach nadkom. Sławomir Urbanowski, Zastępczyni Burmistrza Wadowic Ewa Całus oraz Przewodniczący Rady Rodziców SP nr 1 w Choczni Tomasz Bąk.
Warto podkreślić, iż projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem i wsparciem ze strony władz oświatowych, lokalnego samorządu, ale przede wszystkim samych szkół. Aby uzyskać taki certyfikat szkoła musi podjąć szereg działań i przedsięwzięć, pozyskując i angażując wielu partnerów oraz instytucje. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne.