Powiatowe obchody Święta Policji w Wieliczce

Powiatowe obchody Święta Policji w Wieliczce

20 lipca 2017 roku odbyły się Powiatowe obchody Święta Policji w Wieliczce. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Sali Audytoryjnej Powiatowego Parku Rozwoju w Wieliczce.

Zebranych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce insp. Piotr Banasik. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował policjantom oraz pracownikom Policji za codzienny trud

i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa w powiecie wielickim. Zwrócił się również z podziękowaniami do rodzin policyjnych za cierpliwość i wyrozumiałość wobec potrzeb służby. - Dziś chciałbym Wam za te wyrzeczenia i poświęcenie podziękować. Wyrazić uznanie za Wasze zaangażowanie. Za to że nie wahacie się ryzykować, gdy trzeba pomóc osobie w potrzebie i często robicie to narażając własne zdrowie, a nawet życie. Jestem z Was dumny! Nie tylko od święta, ale każdego dnia - To tylko fragment przemówienia insp. Piotra Banasika Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.

Podziękowania za dotychczasową służbę policjantom i pracownikom wielickiej Policji złożył również Starosta  Jacek Juszkiewicz w imieniu swoim oraz samorządowców.

Obecny na uroczystości insp. Robert Strzelecki pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie złożył gratulacje kierownictwu Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce za dotychczasowe wyniki  w służbie i życzył dalszych sukcesów.

Następnie życzenia i podziękowania za trud wkładany w codzienną służbę niesienie pomocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, policjantom oraz pracownikom cywilnym złożył senator RP Zbigniew Cichoń.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioł list gratulacyjny odczytał jego Zastępca Pan Rafał Ślęczka.

W tym roku na wyższe stopnie policyjne mianowanych zostało 56 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz Komisariatów Policji w Niepołomicach i Gdowie.