„Poznaj nas ! Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2018”

„Poznaj nas ! Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2018”

Dzisiaj(28.09.2018) w godz. od 10.00 do 14:30 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbył się Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas! Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2018”, zorganizowany dla ponad sześciuset uczniów klas mundurowych z całej Małopolski oraz ich nauczycieli. Swoją obecnością spotkanie uświetnili pan  Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu MSWiA, pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty oraz pani poseł Małgorzata Wassermann.

Wszystkich zgromadzonych na uroczystym apelu przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, który na wstępie skierował słowa uznania za wzorową służbę do odznaczanych dzisiaj policjantów. Generał pogratulował także wyboru zawodu nowo przyjętym funkcjonariuszom, którzy podczas uroczystości mieli złożyć ślubowanie i tym samym wstąpić w szeregi Policji. Nadinspektor dr  Krzysztof Pobuta podkreślił, że w spotkaniu uczestniczą także uczniowie klas mundurowych z Małopolski, którzy być może po dzisiejszym spotkaniu podejmą decyzję o wstąpieniu do służby w Policji. Podziękowania za współpracę przy organizacji dzisiejszego Dnia Otwartego  skierował także do pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora  Oświaty.

Pani Kurator wyraziła nadzieję, że tego typu spotkania małopolskiej Policji z młodzieżą staną się od dzisiaj tradycją. Zwróciła się także do uczniów o zastanowienie się nad poświęceniem się służbie dla Ojczyzny w szeregach Policji.

Pan Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu MSWiA odczytał  list ministra Joachima Brudzińskiego skierowany zarówno do  policjantów uczestniczących w apelu  jak i do zgromadzonych uczniów klas  mundurowych. Minister w swoim liście serdecznie podziękował  odznaczanym policjantom za ich trud i zaangażowanie w codzienną  służbę. Stwierdził także, że tak sumiennie wykonywana służba powinna być  przykładem i drogowskazem dla ich młodszych  kolegów, którzy dzisiaj składali ślubowanie. Szef resortu wyraził także uznanie dla kierunku nauki, który wybrali uczniowie klas mundurowych wyrażając nadzieję że wśród nich wielu w przyszłości włoży policyjny mundur.

Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez 68 nowo przyjętych policjantów. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie  nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, natomiast Wojewoda Małopolski, Piotr Ćwik wręczył identyfikatory służbowe młodym adeptom sztuki policyjnej. Świeżo upieczonym funkcjonariuszom gratulowała pani poseł Małgorzata Wassermann.

W trakcie apelu 40 zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych małopolskiej Policji zostało uhonorowanych odznaczeniami. Wojewoda Małopolski w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  wręczył 3 złote, 28 srebrnych oraz 9 brązowych medali za długoletnią służbę. Ponadto funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji z Limanowej został odznaczony przez Wojewodę Małopolskiego Brązowym Krzyżem Zasługi przyznawanym za propagowanie idei czerwonokrzyskiej.

Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik oraz pani poseł Małgorzata Wassermann wręczyli dyplom oraz pamiątkowe upominki uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, którzy zwyciężyli w jubileuszowym X Ogólnopolskim Turnieju "Klasa Policyjna Roku 2018", zorganizowanym w kwietniu br. w Szkole Policji w Pile.

Uroczystość uświetniła policyjna orkiestra z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczestnicy Dni Otwartych mogli obejrzeć specjalny pokaz musztry paradnej w wykonaniu Oddziału Prewencji Policji z Katowic. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji z Krakowa zaprezentowali dynamiczne zatrzymanie przy użyciu siatki obezwładniającej. Podziw uczestników wzbudziło także przedstawienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym odegrane przez małopolskich antyterrorystów.

Na czas Dnia Otwartego Oddział Prewencji Policji zamienił się w pełną atrakcji przestrzeń, w której młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli znaleźć najbardziej interesujące ich stoiska tematyczne. W specjalnie utworzonym na tą okoliczność miastecku policyjnym na uczniów oraz pozostałych uczestników spotkania czekały pokazy oraz ciekawe prelekcje. Główne atrakcje to m.in. ekspozycja floty policyjnego sprzętu transportowego oraz sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia policyjnego. Mieściły się tam również stoiska przygotowane przez wybrane wydziały i sekcje z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Przy stanowisku Wydziału Ruchu Drogowego młodzież miała okazję zobaczyć m.in. symulację wypadku drogowego oraz zaobserwować jak wygląda jego prawidłowe zabezpieczenie, a także jak należy poprawnie udzielać pierwszej pomocy. Wydział Prewencji zaprezentował m.in. pokaz tresury psów policyjnych. W licznie odwiedzanym stanowisku Sekcji Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie młodzież mogła uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby.

Uczniowie mieli także niepowtarzalną okazję aby wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanym przez Sekcję Psychologów teście psychologicznym dla potencjalnych kandydatów do służby w Policji.

Nie zabrakło również wykładów. W salach konferencyjnych dla nauczycieli wygłoszono prelekcję nt. uzależnień, natomiast uczniowie mogli posłuchać o cyberzagrożeniach, dopalaczach oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas! Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2018”stanowił niepowtarzalną okazję do przybliżenia młodzieży, nauczycielom oraz zaproszonym gościom jak ciekawa i różnorodna jest służba w Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. W najbliższym czasie planowane jest kolejne przyjęcie nowych policjantów do służby. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. To wymarzona praca dla każdego, kto chce w życiu pomagać innym. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, uprawnienia emerytalne po 25 latach służby - to tylko niektóre plusy służby w Policji. Więcej informacji o plusach służby w Policji pod adresem:  http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/malopolska-policja-zaprasza-w-swoje-szeregi  Informacje na temat procedury rekrutacji można znaleźć pod numerem telefonu 12 61 54 068, na stronie internetowej małopolskiej Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji; jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109- w sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

 

Obejrzyj film „Poznaj nas! Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2018” 

https://youtu.be/o1MRphoY14Y