Sądeccy policjanci zatrzymali handlarza papierosami bez akcyzy

Sądeccy policjanci zatrzymali handlarza papierosami bez akcyzy

Tytoń, papierosy, woreczki strunowe oraz listę zamówień zabezpieczyli policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w jednym z mieszkań w Nowym Sączu. Zatrzymany 53-latek przechowywał wyroby akcyzowe celem ich sprzedaży, narażając tym samym Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie blisko 14 tys. złotych.

Funkcjonariusze zajmujący się w sądeckiej komendzie przestępczością gospodarczą ustalili, że mieszkaniec jednego z bloków nielegalnie rozprowadza tytoń. Gdy policjanci przeszukali jego mieszkanie zabezpieczyli 9260 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej, 3,94 kg tytoniu oraz dwa notatniki zawierające zapisy zamówień i sprzedaży towarów, kilka telefonów komórkowych, worki strunowe i kartonowe pudełka na papierosy.

9 października 53-letni sądeczanin usłyszał od funkcjonariuszy zarzut z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego). Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie te kary łącznie.

Wyciąg z Kodeksu karnego skarbowego:

Art. 65 § 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 wydawanie, sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy, art. 64 wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy w celu wywozu za granicę lub art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.