Seminarium naukowe dotyczące roli kobiet w instytucjach mundurowych. „ Czy mundury mają płeć?”

Seminarium naukowe dotyczące roli kobiet w instytucjach mundurowych. „ Czy mundury mają płeć”

30 maja br., w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się seminarium naukowe pod nazwą: „Czy mundury mają płeć? Rola kobiet w zapewnieniu bezpieczeństwa światowego, krajowego i lokalnego”.

Tematem seminarium była służba kobiet w instytucjach mundurowych, a w szczególności rola, jaką pełnią w zapewnieniu bezpieczeństwa. Uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpień dotyczących sytuacji kobiet w Policji oraz innych służbach mundurowych czasie pokoju i w czasie wojny oraz odbudowy państwa po konflikcie zbrojnym. W ramach seminarium odbyła się dyskusja panelowa, w której wzięły udział przedstawicielki służb mundurowych. Policję reprezentowała nadkom. Anna Maj-Wydra – specjalista Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie. W seminarium udział wzięli naukowcy, także z zagranicy, studenci, funkcjonariusze i funkcjonariuszki wielu służb mundurowych. Silną reprezentacje wystawił Wydział Prewencji KWP w Krakowie.