Sprawcy włamania do mieszkania w rękach Policji

Sprawcy włamania do mieszkania w rękach Policji

Dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o dokonanie włamania do mieszkania na jednym z krakowskich osiedli zostało zatrzymanych
w dniu 6 grudnia br. w Warszawie przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji VII w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu KRP Warszawa VI. Policjanci zatrzymali także ich znajomą, która mogła mieć związek z powyższym zdarzeniem przestępczym. Do zdarzenia doszło w sierpniu br. na os. Albertyńskim, gdzie po przełamaniu wkładek zamka sprawcy weszli do mieszkania i dokonali kradzieży m.in. tableta, biżuterii oraz klaserów kolekcjonerskich. Policjanci Wydziału Kryminalnego KP VII działając w oparciu o materiały operacyjne dotarli do grupy młodych mężczyzn w wieku od 17 do 24 lat, którzy mogli mieć związek z tym zdarzeniem. W trakcie prowadzonych czynności potwierdzono, iż sprawcami okazali się wytypowani podejrzani. Zebrany przez policjantów obszerny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym mężczyznom w dniu 7 grudnia br. zarzutów dotyczących popełnienia kradzieży z włamaniem, tj. o czyn  z art. 279§1 KK, do których się przyznali. W konsekwencji Prokuratura Kraków –Nowa Huta zadecydowała o zastosowaniu wobec dwóch sprawców środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego.

Sprawa ta ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.