Stanowcze NIE dla kłusownictwa

Stanowcze NIE dla kłusownictwa

Zamiłowanie do broni palnej a terenie Powiśla Dąbrowskiego wiąże się często z powszechnym na tym terenie kłusownictwem, które w wielu przypadkach stało się rodzinną tradycją. Do polowań na leśną zwierzynę używana bywa broń domowej produkcji. Od 2014 roku do chwili obecnej funkcjonariusze KPP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz KP w Szczucinie zabezpieczyli 18 sztuk broni palnej posiadanej nielegalnie w tym 4 sztyki broni myśliwskiej oraz 8 sportowej, co więcej policjanci zabezpieczyli około 880 sztuk amunicji.

Czym charakteryzuje się kłusownictwo na terenie Powiatu Dąbrowskiego? Otóż najczęściej polowaniem wykonywanym przez osoby, które nie należą do Polskiego Związku Łowieckiego, pozyskiwaniem zwierzyny w niedozwolony sposób np. za pomocą wnyków, sideł itp., ale również polowaniem bez pozwoleń na jego wykonywanie na danym terenie.

Samych kłusowników możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza z nich to niestety sami myśliwi, którzy chociaż mają odpowiednie uprawnienia, to nie przestrzegają zasad etyki łowieckiej. Druga grupa to osoby, które nie posiadają odpowiednich uprawnień, a polowanie jest dla nich „rodzinnym hobby". Ostatnia grupa to ludzie, dla których kłusownictwo jest sposobem zdobycia pieniędzy i pożywienia.

Kłusownicy nie zdają sobie sprawy z tego, jakie szkody wynikają z ich działalności. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podejmuje działania nie tylko polegające na zabezpieczaniu posiadanej nielegalnie broni i amunicji, ale również profilaktyczne mające na celu świadomą edukację mieszkańców, myśliwych i członków kół łowieckich.

Ostrzegamy.

Kłusownik może ponosić odpowiedzialność karną z art. 52 lub art. 53 - Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie ( z późniejszymi zmianami ), która przewiduje za popełnione  występki grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od roku do 5  lat.   Co więcej kłusując przy użyciu broni, na którą nie ma zezwolenia dodatkowo ponosi odpowiedzialność  z art.263 §2 kk i będzie podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.