„STOP AGRESJI DROGOWEJ” - działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

„STOP AGRESJI DROGOWEJ” - działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

W związku  z licznymi zdarzeniami drogowymi na terenie miasta Krakowa, 12 kwietnia br. policjanci przeprowadzili działania pn. „Stop Agresji Drogowej”. Dyscyplinowali kierowców i pieszych popełniających wykroczenia,  w szczególności zwracali uwagę na tych, którzy stwarzali zagrożenie w ruchu drogowym. Ponadto funkcjonariusze reagowali na wykroczenia polegające między innymi na przekraczaniu dozwolonej prędkości i niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej. Celem działań było też eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie i zagrażających bezpieczeństwu. Zostały również przeprowadzone kontrole trzeźwości.

Działania miały ponadto na celu zapobieganie tzw. „nielegalnym wyścigom” i „agresywnej jeździe” oraz reagowanie wobec wykroczeń polegających na nieprawidłowym zachowaniu w rejonie przejść dla pieszych i dróg rowerowych.

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci wylegitymowali w tym dniu 504 użytkowników dróg, wystawili 377 mandatów karnych, sporządzili 10 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 46 środków karnych wobec pieszych.

Przebadano 979 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz wykonano 9 badań na zawartość środków odurzających. Efektem kontroli było zatrzymanie 3 nietrzeźwych kierujących oraz 1 osoby pod wpływem środków odurzających.

Szczególnie niebezpiecznym manewrem jest omijanie i wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, za co zostało ukaranych 5 kierujących.

Dla 3 kierowców samochodów kontrola zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy. Podobnie jak dla dwóch motocyklistów, z których jeden przekroczył prędkość o 75 km/h, natomiast drugi posiadał uprawnienia wyłącznie do kierowania pojazdami kat. B.

W trosce o bezpieczeństwo policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez wszystkich uczestników, co z pewnością wpłynie na zmniejszenie ilości wypadków, których częstą przyczyną jest brawura i właśnie nie stosowanie się do obowiązujących przepisów.