„STOP – Niepełnosprawni w ruchu drogowym – BĄDŹ WYROZUMIAŁY”

„STOP – Niepełnosprawni w ruchu drogowym – BĄDŹ WYROZUMIAŁY”

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej włączyła się do udziału w akcji „STOP – Niepełnosprawni w ruchu drogowym – BĄDŹ WYROZUMIAŁY”. Głównym celem akcji jest łamanie stereotypów dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym jak również uwrażliwienie użytkowników dróg na obecność osób niepełnosprawnych będących osobami pieszymi oraz kierowcami pojazdów. Organizatorem tego przedsięwzięcia po raz piąty jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej. Do Akcji włączyła się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP w Dąbrowie Tarnowskiej. 

8 października br. na terenie parkingu Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się akcja „STOP – Niepełnosprawni w ruchu drogowym – BĄDŹ WYROZUMIAŁY”. Tegoroczna akcja była odmienna względem lat poprzednich, mianowicie nie kładła nacisku na poruszających się pojazdami lecz ukierunkowana została na najmłodszych uczestników ruchu drogowego tj. dzieci i młodzież. Każdy uczestnik przedsięwzięcia mógł zobaczyć jak udzielana jest pomoc osobom biorącym udział w zdarzeniu drogowym, dzięki symulacji jaka została przeprowadzona na płycie parkingu tutejszej jednostki Policji . Natomiast w specjalnie przygotowanych namiotach wziąść udział w krótkim instruktażu z udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż dotyczył resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlęcia oraz zapoznania z szasadami działania  automatycznego defibrylatora. Mundurowi zaprezentowali wyposażenie, z którego na co dzień korzystają w służbie a także rozdawali  ulotki informacyjne oraz  kolorowanki. Uczestnicy akcji mogli również uzyskać od policjantów informacje na temat przepisów dotyczących m.in. bezpieczeństwa i zmian w przepisach ruchu drogowego. Ponadto, każda z osób mogła zobaczyć jak wyglądają jej linie papilarne wykonując odciski swoich palców na papierze. Przygotowano niespodziankę dla każdego mianowicie, gaszenie symulowanego pożaru gaśnicą.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć zabierając głos podkreślił, jak ważna jest jest chęć niesienia pomocy ofiarom zdarzeń drogowych oraz udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  Komendant zaznaczył, że bardzo ważne jest  uświadamianie najmłodszym zasady przestrzegania praw osób niepełnosprawnych  w ruchu drogowym.