Stowarzyszenie IPA Region Nowy Sącz przekazało sprzęt z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Stowarzyszenie IPA Region Nowy Sącz przekazało sprzęt z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej i 20-lecia istnienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

We wtorek, tj. 16 lipca 2019 roku przedstawiciele policyjnego stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz na ręce szefa sądeckich policjantów przekazali elektrochemiczny alkomat i dwa przenośne zestawy pierwszej pomocy, które będą użytkowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

W spotkaniu wzięli udział Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – insp. Jarosław Tokarczyk oraz jego Zastępcy – nadkom. Tomasz Florek i podinsp. Adam Bukański, a także przedstawiciele Stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz: przewodnicząca - Elżbieta Gargula, skarbnik - Sebastian Wójtowicz oraz członek zarządu - asp. Marcin Gigoń.

Komendant wyraził wdzięczność za ufundowany sprzęt oraz podziękował stowarzyszeniu IPA Region Nowy Sącz za dotychczasową owocną współpracę m.in. przy organizacji konferencji czy wspólnych akcji ukierunkowanych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.