Święto Policji w olkuskiej komendzie

Święto Policji w olkuskiej komendzie

Wczoraj (26 lipca br.) o godzinie 13.00 swoje święto obchodzili policjanci  Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W uroczystym apelu na auli komendy uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Nowakowski. Z jego rąk awansowani policjanci otrzymali mianowania na wyższe stopnie.  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Pani Lidia Gądek oraz Poseł na Sejm RP Pani Agnieszka Ścigaj, Starosta Olkuski Pan Paweł Piasny, Burmistrzowie i Wójtowie, kapelan olkuskiej Policji ks. Henryk Chmieła, przedstawiciele  instytucji oraz  służb inspekcji i straży z którymi olkuska policja na co dzień współpracuje.

Uroczysty  apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości komisarza Marka  Kalarusa Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie. Następnie wprowadzono sztandar komendy i odegrano hymn państwowy. Z okazji Święta Policji 59 olkuskich policjantów otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe. Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu  inspektor Tomasz Zając podkreślił trud policyjnej służby, dzięki któremu wciąż rośnie zaufanie społeczne i poczucie bezpieczeństwa. Oprócz życzeń dla policjantów i pracowników jednostki, Komendant podziękował również wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Tradycyjnie oprócz awansów na wyższe stopnie policyjne,  starosta,   burmistrzowie oraz wójtowie nagrodami za uzyskane wyniki w pracy zawodowej wyróżnili 15 policjantów i pracownika Policji. Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście , którzy złożyli funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia i podziękowania za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.