Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Wielkiej świeci przykładem, promując bezpieczeństwo również wśród „Seniorów”!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Wielkiej świeci przykładem, promując bezpieczeństwo również wśród „Seniorów”!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej uczestniczyła IX edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jednym z głównych celów akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Prowadzone w ostatnich dwóch miesiącach działania objęły swym zasięgiem nie tylko całą społeczność szkolną, ale również środowisko lokalne. W ramach konkursu podjęto wiele ciekawych i ważnych inicjatyw promujących bezpieczeństwo, m.in.: wszystkich uczniów wraz z oddziałem przedszkolnym wyposażono w kamizelki oraz inne elementy odblaskowe, uczniowie uczestniczyli konkurach plastycznych oraz konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W szkole zorganizowanych zostało kilka ciekawych imprez promujących ideę noszenia odblasków, wśród których wymienić można „Odblaskowe Ślubowanie pierwszoklasistów”, spotkanie z policjantem (na którym rozdano nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkursów), „Marsz odblasków” w pobliżu szkoły wraz z transparentami, w trakcie którego uczniowie zachęcali do noszenia odblasków.
Promocja bezpieczeństwa została skierowana również do seniorów – uczniowie szkoły w godzinach wieczornych rozdali kilkadziesiąt elementów odblaskowych osobom starszym w pobliżu parafii. Do ciekawych inicjatyw podejmowanych w tym zakresie należały także odblaskowe wycieczki klas I-IV oraz szkolenia prowadzone przez ratownika medycznego.
Udział w akcji pokazał, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Popularyzacja każdej inicjatywy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważna.