Szkoła Promująca Bezpieczeństwo – szkolenie koordynatorów projektu „ZPB” w sądeckiej komendzie

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo – szkolenie koordynatorów projektu „ZPB” w sądeckiej komendzie

7 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się szkolenie koordynatorów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Uczestniczyły w nim policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz koordynatorzy i zastępcy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

W imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu mł. insp. Jarosława Tokarczyka uczestników spotkania przywitał podinsp. Krzysztof Chochliński - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Następnie szkolenie poprowadziła nadkom. Izabela Ciarka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która omówiła ogólne założenia projektu m.in. przedstawiła aktualny regulamin nadawania certyfikatów, wymaganą dokumentacje, sposób jej oceniania oraz zasady prowadzenia audytów. Podsumowała także dotychczasowe przedsięwzięcia. W szkoleniu uczestniczyło 29 koordynatorów z placówek oświatowych, które przystąpiły do projektu.

„Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie - na okres 2 lat a następnie na okres 5 lat. Po spełnieniu kolejnych kryteriów wynikających z regulaminu szkoła może ubiegać się o tytuł Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. To zaszczytne miano w powiecie nowosądeckim otrzymało już Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu, a w tegorocznej edycji o ten tytuł mogą ubiegać się: Gimnazjum nr 3 w Nowym Sączu, Gimnazjum w Świniarsku oraz Gimnazjum w Krynicy Zdroju. Aktualnie na Sądecczyźnie w projekcie biorą udział 32 szkoły oraz jedna uczelnia wyższa.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest to kompleksowy system, oparty na wzajemnej współpracy szkoły, samorządu lokalnego, policji, straży miejskiej, rady osiedla, różnych stowarzyszeń itp.  Wspólnym celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w szkole, które diagnozuje się na podstawie badań ankieterskich. Dyrekcja i grono pedagogiczne przy współpracy z w/w podmiotami podejmuje szereg przedsięwzięć profilaktycznych i organizacyjnych skutkujących nadaniem  „Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.