tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - 20 lutego do 26 lutego 2017 roku.

tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem -   20 lutego do 26 lutego 2017 roku.

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W tym roku w dniach 20 lutego – 26 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz innych ośrodków zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność  polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

W Krakowie dyżury pełnione będą m. innymi w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w oddziale zlokalizowanym przy ul. Reymonta 20 w sali „1 W 040” na I piętrze ( wejście od strony Parku Jordana ). 

Dyżury w/w Ośrodku zaplanowane są w dniach:

  • 20.02.2017 roku ( poniedziałek ) w godz. od 09.00 – 18.00.
  • 21.02.2017 roku ( wtorek ) w godz. od 16.30 – 20.00.
  • 22.02.2017 roku ( środa ) w godz. od 09.00 – 17.00.
  • 23.02.2017 roku ( czwartek ) w godz. od 10.00 – 18.00.
  • 24.02.2017 roku ( piątek ) w godz. od 09.00 – 16.00.