Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - " Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo"

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - " Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo"

18 czerwca 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Zespół certyfikujący złożony z policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w oparciu o zapisy Regulaminu Nadawania Certyfikatu poddał sprawdzeniu dokumentację oraz stan realizacji przedsięwzięć podjętych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.