Uroczyste obchody Święta Policji w Nowym Sączu

Uroczyste obchody Święta Policji w Nowym Sączu

25 lipca 2017 roku podczas uroczystej ceremonii sądeccy policjanci uczcili dziewięćdziesiątą ósmą rocznicę powstania polskiej Policji.

W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości, w tym Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Arkadiusz Mularczyk i Anna Paluch. Swoją obecnością zaszczycili nas również p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Robert Strzelecki, Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Jerzy Gwiżdż i Wojciech Piech, Starosta Nowosądecki - Marek Pławiak z Wicestarostą Antonim Koszykiem oraz ks. dr Kazimierz Fąfara. Na uroczystości nie zabrakło także samorządowców: Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza oraz burmistrzów i wójtów z terenu Sądecczyzny. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych, Stowarzyszenia Policji IPA, a także wymiaru sprawiedliwości. Oprócz kierownictwa jednostki, mł. insp. Jarosława Tokarczyka i jego zastępców – mł. insp. Ireneusza Maślanki i mł. insp. Jerzego Polczyka, nie zabrakło również emerytowanych komendantów sądeckiej Policji.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku insp. Robertowi Strzeleckiemu – p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości podinsp. Grzegorza Wyskiela. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

W tym szczególnym, tak ważnym dla Policji dniu, wszystkich gości, a także funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, przywitał gospodarz uroczystości – Komendant Miejski Policji mł. insp. Jarosław Tokarczyk, który podziękował wszystkim za obecność, a funkcjonariuszom i pracownikom za ich rzetelną i ofiarną służbę. - Służba policyjna jest pełna napięć i stresu, a wy podejmujecie decyzje, od których często zależy życie i zdrowie ludzkie. Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku. Dziękuję także pracownikom sądeckiej jednostki, bez których policjanci nie mogliby realizować ustawowych zadań – mówił mł. insp. Jarosław Tokarczyk. Na zakończenie przemówienia dodał - Dziękuję za zaangażowanie i za to, że nie bacząc na przeszkody i niedogodności zdecydowanie i skutecznie realizujecie niełatwe zadania służbowe.

Komendant dziękował również przedstawicielom sądeckich władz, staroście oraz burmistrzom i wójtom za działania na rzecz bezpieczeństwa, dotychczasową pomoc i współpracę.

Podczas obchodów Święta Policji, na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych stu pięćdziesięciu jeden funkcjonariuszy. Awanse otrzymało stu policjantów komendy miejskiej oraz pięćdziesięciu jeden z jednostek podległych komendzie.

korpusie oficerów młodszych Policji awansowało pięciu policjantów: w tym na stopień komisarza – czterech funkcjonariuszy, natomiast na stopień nadkomisarza jeden policjant.

korpusie aspirantów Policji, łącznie na wyższe stopnie policyjne p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji mianował siedemdziesięciu trzech funkcjonariuszy: na stopień aspiranta sztabowego Policji –  siedmiu policjantów, na stopień starszego aspiranta Policji – ośmiu funkcjonariuszy, na stopień aspiranta Policji – czterdziestu policjantów, natomiast na stopień młodszego aspiranta Policji – osiemnastu policjantów.

korpusie podoficerów Policji p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji mianował: na stopień sierżanta sztabowego Policji – piętnastu funkcjonariuszy, na stopień starszego sierżanta Policji – siedemnastu policjantów, a na stopień sierżanta Policji – dwudziestu jeden funkcjonariuszy.

W korpusie szeregowych Policji na stopień starszego posterunkowego awansowało  dwudziestu policjantów.

Wielu z awansowanych policjantów służąc na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na Sądecczyźnie, wykazało się dużym zaangażowaniem, poświęceniem i odwagą. Oddało tej pracy serce, a służba przyniosła im satysfakcję i uznanie w oczach lokalnych społeczności. Na ten szacunek starali się zasłużyć swoją pracą, kształtując wizerunek formacji i czując dumę z tego, że tworzą Policję.

W uznaniu dla zasług na rzecz rozwoju ruchu honorowego dawstwa krwi, mł. insp. Jarosław Tokarczyk został wyróżniony brązową odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Święto Policji to także najlepszy moment do podziękowań dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników. – Gratuluję awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym. Z wielkim poświęceniem codziennie ryzykujecie swoje zdrowie i życie, by zapewnić Polkom i Polakom bezpieczeństwo. Nisko się kłaniam waszej pracy! – mówiła Anna Paluch Poseł na Sejm RP.

Dziękuję wam za trud, poświęcenie, wysiłek oraz służbę, która często jest niebezpieczna. Życzę, aby dawała wam satysfakcję i możliwości rozwoju. Życzę także bezpiecznych warunków pracy oraz pomyślności – zwrócił się do funkcjonariuszy Arkadiusz Mularczyk Poseł na Sejm RP.

Listowne życzenia i gratulacje dla policjantek i policjantów przekazali także Poseł na Sejm Józef Leśniak, Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk oraz Sekretarz Stanu Piotr Naimski.

Za pracę funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa Sądeczan, dziękował również Jerzy Gwiżdż - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza. - Być policjantem to mieć misję. Dziękuję, że z tej misji wywiązujecie się jak najlepiej i spisujecie się na medal. Jerzy Gwiżdż podkreślił także bardzo dobrą współpracę sądeckiej policji z instytucjami miejskimi, w tym strażą miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Ciepłe słowa do sądeckich funkcjonariuszy skierował także Starosta Nowosądecki - Marek Pławiak. – Dziękuję, że czuwacie i dbacie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Sądeccy funkcjonariusze są zawsze tam, gdzie są potrzebni. 

W podziękowaniu za ofiarną służbę dla wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników sądeckiej Policji, Starosta Nowosądecki – Marek Pławiak przyznał Złote i Srebrne Jabłka. Złote otrzymał podinsp. Grzegorz Wyskiel i asp. szt. Lesław Więcek, a Srebrne: nadkom. Bogdan Lechowicz, kom. Tomasz Florek, kom. Andrzej Stach, asp. szt. Stanisław Uszko, asp. szt. Henryk Feńczak, Jadwiga Schneider, Krystyna Poręba i Walentyna Skonieczna.

Uroczystość podsumował p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Robert Strzelecki, który pogratulował i podziękował awansowanym policjantom za służbę, która przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa i wzrostu zaufania do tej formacji oraz jej funkcjonariuszy. – Pamiętajcie, że jesteśmy po to, aby służyć ludziom – podsumował insp. Robert Strzelecki.