W Małopolsce rusza Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - interaktywne narzędzie dające obywatelom bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w swojej okolicy

W Małopolsce rusza Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa -. interaktywne narzędzie dające obywatelom bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w swojej okolicy

14.09.2016 r. w Małopolsce rusza policyjny program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Małopolsce.

W związku z tym w  siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  odbyła się konferencja prasowa, na której to internetowe narzędzie  komunikacji  społeczeństwa  z małopolską Policją zostało zaprezentowane dziennikarzom.

Podczas spotkania  nadinsp. dr Tomasz Miłkowski Komendant Wojewódzki Policji    w Krakowie poinformował  zgromadzonych o głównych założeniach  Krajowej Mapy Zagrożeń. 

W konferencji uczestniczyli mł. insp. Piotr Kulesza Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie jak również   mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik  Wydziału Ruchu Drogowego KWP, a także koordynatorzy wojewódzcy programu podinsp. Paweł Godyń (Wydział Prewencji KWP w Krakowie),  oraz podinsp. Jarosław Bator (Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie) wydziałów zaangażowanych bezpośrednio w zakresie wdrożenia mapy w garnizonie małopolskim. Przedstawiona podczas spotkania prezentacja multimedialna  pokazała w praktyce jak należy korzystać z narzędzia internetowego  jakim jest mapa zagrożeń. W spotkaniu uczestniczyli także policjanci - koordynatorzy programu z poszczególnych powiatów Małopolski

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! Reaguj na zagrożenia!

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

od  14 września 2016 roku

na stronie www.malopolska.policja.gov.pl

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to ogólnopolski program, który stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie www.malopolska.policja.gov.pl została udostępniona  aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Dzięki temu narzędziu internetowemu, mieszkańcy Małopolski mogą  przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy.

Każdy sygnał  od obywatela dotyczący danego miejsca, które jest   zagrożone    przestępczością,   jest sprawdzany   przez   policjantów 
i internauta bardzo szybko jest powiadamiany o sposobie rozwiązania  problemu. Jeśli informacje się potwierdzą, zostaną bardzo szybko wprowadzone  na mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Taki system współpracy ze społeczeństwem jak również z organizacjami poza policyjnymi wpływa znacząco na sposób m.in. dyslokacji służby w Policji, dostosowując zarządzanie patrolami na polskich ulicach do bieżących potrzeb.

Interaktywna mapa zagrożeń, na której internauci mogą wskazywać punkty czy miejsca niebezpieczne w danym rejonie daje Policji możliwość precyzyjnego i skutecznego zwalczania przestępczości a także zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa poprzez  wywieranie wpływu na jego kształtowanie. Ten innowacyjny program należy traktować jako istotny element procesu zarzadzania bezpieczeństwem publicznym, który ma służyć   aktywizacji społeczności lokalnych.

Pierwsze prace nad Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce zostały podjęte w trzeciej dekadzie stycznia 2016 r., kiedy to Komendant Główny Policji podjął decyzję o wdrożeniu mapy zagrożeń w Policji. Zgodnie z założeniami na mapach zagrożeń miały być przedstawiane informacje dotyczące zagrożeń przestępczością, wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie oraz prezentować stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Te dane pochodzące z policyjnych statystyk, miały być uzupełniane na bieżąco właśnie o informacje od obywateli  a dotyczące zagrożeń w danym miejscu. Takie informacje nie miały być traktowane jako zgłoszenie interwencji a jako zgłoszenie miejsca zagrożonego.

W Małopolsce wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzedziło 787  konsultacji społecznych, w których udział wzięło 13,5 tys. osób. Te konsultacje i debaty społeczne w sposób znaczący pozwoliły na wypracowanie sposobu prezentowania mapy zagrożeń i jej funkcjonowania. Potwierdziły również  ogromną potrzebę istnienia takiego narzędzia komunikowania pomiędzy społeczeństwem a policją w zakresie dbania o bezpieczeństwo.

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

1.informacje z  policyjnych systemów informatycznych,

2.informacje uzyskane od społeczeństwa w trakcie konsultacji czy debat społecznych oraz badań opinii publicznej

3.informacje od obywateli z wykorzystaniem internetowej  aplikacji

„Krajowa mapa…”składa się z dwóch komponentów:

  1. Mapy interaktywnej – umożliwiającej społeczeństwu wskazywanie miejsc zagrożonych, które podlegają sprawdzeniu przez Policję,
  2. Mapy statystycznej – zawierającej dane statystyczne z policyjnych systemów informatycznych oraz wyników badań opinii społecznej.

Należy pamiętać, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych wartości i potrzeb każdego człowieka. Możliwość aktywnego wpływu na kształtowanie przestrzeni wokół siebie pod względem zmniejszenia ilości przestępstw czy wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie jest wprost proporcjonalne do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Teraz, dzięki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.

Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest  proste i przejrzyste.

Internauta, który będzie  korzystać z tego narzędzia,  powinien  wyszukać  na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien  następnie wybrać ikonę obrazującą  konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane  miejsce na mapie. Zgłaszający będzie również proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów spraw, a także jego daty. Takie zgłoszenie od tej pory będzie już widoczne na mapie, jak również  jego statut ( nowe, weryfikacja, potwierdzone).

Teraz, dzięki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. 

 

 

Loading Video...