Wadowice. Dzień Bezpiecznego Internetu.

Wadowice. Dzień Bezpiecznego Internetu.

W dniu 11 lutego 2020 roku obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który został zainicjowany przez Komisję Europejskiej w 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice, angażując państwa z całego świata.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach od 2012 r. prowadzi działania edukacyjne w ramach małopolskiego projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. Działania edukacyjne realizowane są we wszystkich szkołach podstawowych powiatu wadowickiego i skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Tylko w samym 2019 r. funkcjonariusze przeprowadzili 72 spotkania profilaktyczno–edukacyjne z uczniami, w których uczestniczyło około 3570 dzieci i młodzieży. Ponadto edukowano w tym zakresie zarówno  rodziców, jak i nauczycieli. Przeprowadzono  - łącznie 7 spotkań, w których uczestniczyło około 335  rodziców i 60 nauczycieli.

W dniu 11 lutego 2020 r. funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, mając na uwadze obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, dodatkowo zorganizowali spotkanie profilaktyczne z wychowankami Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wadowicach. W trakcie spotkania w formie prezentacji multimedialnej omówiono zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Przedstawiono najczęściej występujące zagrożenia dotyczące m.in. cyberprzemocy, stalkingu, sekstingu, szkodliwych treści. Uczestników zapoznano z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście używania sieci INTERNET. W dalszej części przeprowadzono warsztaty, w których trakcie dzieci podzielone na grupy miały opracować m.in. wady i zalety korzystania z Internetu oraz wypełnić na czas krzyżówkę. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał materiały profilaktyczne oraz upominki z logiem akcji „Zagrożenia w sieci- profilaktyka- reagowanie”.