Wadowice. Spotkanie policjantów ze słuchaczami ,,Uniwersytetu trzeciego wieku” w ramach akcji ,,Bezpieczny Senior na Drodze”

Wadowice. Spotkanie policjantów ze słuchaczami ,,Uniwersytetu trzeciego wieku” w ramach akcji  ,,Bezpieczny Senior na Drodze”

W dniu 22.11.2016r w Wadowickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie funkcjonariuszy wydz. Ruchu Drogowego z  Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach  ze słuchaczami ,,Uniwersytetu trzeciego wieku”. Tematem spotkania była akcja profilaktyczna ,, Bezpieczny Senior na Drodze”, w trakcie której prowadzący zajęcia Zastępca Naczelnika WRD KPP Wadowice podkom. Paweł Migdałek omawiał i przypominał o przepisach i najważniejszych zagrożeniach w ruchu drogowym jakie czyhają na pieszego poruszającego się po drodze. W spotkaniu wzięło udział około trzydziestu seniorów, którym na zakończenie rozdano opaski odblaskowe.