Warsztaty dotyczące „Bezpieczeństwa w Internecie” z udziałem wadowickich policjantów

Warsztaty dotyczące „Bezpieczeństwa w Internecie” z udziałem wadowickich policjantów

W piątek 8 lutego br. w ramach obchodów "Dnia Bezpiecznego Internetu" w Wadowickiej Bibliotece Publicznej zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zajęcia zostały zorganizowane przez policjantów z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Wadowicach tj. asp. sztab. Małgorzatę Hombesch oraz asp. sztab. Zbigniewa Przybek. Podczas spotkania, w formie prezentacji multimedialnej, omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Sieci. Przedstawiono najczęściej występujące zagrożenia dotyczące m.in. cyberprzemocy, stalkingu, sekstingu, szkodliwych treści. Uczestników zapoznano z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście używania sieci INTERNET. W dalszej części przeprowadzono warsztaty, w których trakcie podzielone na grupy dzieci miały opracować m.in. etykietę, bazę wartościowych stron internetowych, kodeks znaków drogowych, które można zastosować w Internecie, a także sposoby postępowania w przypadku doświadczania cyberprzemocy. Ponadto każdy z uczestników odpowiadał na losowo wybrane pytania dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Najbardziej emocjonującym punktem było wypełnienie na czas krzyżówki z hasłem przewodnim „Bezpieczny Internet”. Uczestnicy otrzymali gadżety z logiem akcji „Zagrożenia w sieci- profilaktyka- reagowanie”. W zajęciach wzięło udział 20 dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach.