Wizyta uczniów z Akademii Przyszłości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.

Wizyta uczniów z Akademii Przyszłości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.

14 stycznia 2020 roku dzieci z Akademii Przyszłości ze Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie wraz z opiekunami odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Celem wizyty było między innymi zaprezentowanie pracy Policji oraz propagowanie form bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych.

Na terenie komendy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP i KMP w Krakowie zorganizowali pokaz, podczas którego uczestnicy mogli usiąść w radiowozie i na motorze policyjnym, a także obejrzeć sprzęt oraz wyposażenie policjanta.

W trakcie wizyty policjant z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie przybliżył specyfikę służby, uczestnicy ochoczo zadawali pytania i brali udział w pogadance. Przeprowadzono również prelekcję, nt. „Bezpiecznych ferii” w ramach, której dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, udzielono porad jak racjonalnie korzystać z czasu wolnego. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia.

Wszystkim biorącym udział w spotkaniu przekazano materiały profilaktyczne, odblaski, długopisy, malowanki. Dzieci rozwiązywały krzyżówki z zakresu ferii zimowych, dodatkowo wręczono im kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z odbitkami linii papilarnych oraz numerami alarmowymi. Na zakończenie wykonano pamiątkowe fotografie.