Współpraca służb dla bezpieczeństwa sieci gazowej

Współpraca służb dla bezpieczeństwa sieci gazowej

W Krakowie 13 września 2018 r. odbyła się konferencja i ćwiczenia dowódczo-sztabowe, które miały na celu nie tylko sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku powstania sytuacji kryzysowej, ale przede wszystkim wypracowanie zasad współpracy służb.

Celem spotkania  było zaprezentowanie możliwości współdziałania elitarnych jednostek straży pożarnej i policji z wyspecjalizowanymi służbami GAZ-SYSTEM. W ćwiczeniach wzięli również udział przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz zespołów zarządzania kryzysowego z regionu Małopolski. Wydarzenie było zorganizowane pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas spotkania odbyły się warsztaty, podczas których zaprezentowany został system eksploatacji sieci przesyłowej, a także sposoby postępowania służb technicznych spółki w sytuacjach awaryjnych, zaawansowane metody prac hermetycznych i procedury kryzysowe. Służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM zasymulowały awarię – pożar stacji gazowej wysokiego ciśnienia w obudowie kontenerowej. Dzięki temu można było zaobserwować, jak przebiega współpraca GAZ-SYSTEM ze służbami ratunkowymi. Zasymulowano przyjazd Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia, działania operacyjne i ugaszenie pożaru. Następnie zaprezentowano działania Gazowego Pogotowia Technicznego i pracowników służb eksploatacyjnych, którzy naprawiają uszkodzony gazociąg i usuwają awarię.

Wydarzenie zakończył pokaz specjalistycznego wyposażenia technicznego GAZ-SYSTEM, m.in. symulatora T.D. Williamson, samochodów Unimog i MAN oraz wykrywaczy gazostrefowych.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce.