X Jubileuszowa Edycja Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

X Jubileuszowa Edycja Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Szkoły podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa otrzymały certyfikaty. Wyróżnienia wręczyli Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski

Uroczystość odbyła się w Muzeum Lotnictwa w KrakowieUczestniczyli w niej m.in. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Bogdan Klimek, mł. insp. w st. spocz. Mieczysław Stręk - były Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju” Ewa Bielecka, przedstawiciele Politechniki Krakowskiej: z Centrum Pedagogiki i Psychologii dr Klaudia Węc, z Instytutu Projektowania Urbanistycznego dr Krzysztof  Kwiatkowski, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.

fot. Zespół Prasowy KWP w Krakowie

 Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć specjalnie przygotowaną na tę okoliczność prezentację zawierającą dokonania w ramach Projektu.

 Wręczanie certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” miało charakter jubileuszowy – w tym roku była to już X Edycja Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli Certyfikaty kolejnym 33 przedstawicielom szkół, które uczestnicząc w projekcie ZPB zdobyły największą ilość punktów.

Wśród wyróżnionych szkół znalazły się :

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach,
 3. Zespół Szkół w Łużnej,
 4. Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju,
 5. Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie,
 6. Publiczne Gimnazjum im. Ks.  Prof. Józefa Tischnera  w Trzemeśni,
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złockiem,
 8. Zespół Szkół Samorządowych nr 4 im. św. Jana z Kęt w Limanowej,
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej,
 10. Zespół Szkół w Wojakowej,
 11. Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Bieczu,
 12. XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 13. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach,
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach,
 15. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej,
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach,
 17. Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach,
 18. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce,
 19. Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu,
 20. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie,
 21. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach,
 22. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 23. Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie,
 24. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu,
 25. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu,
 26. Zespół Szkół Gminnych w Proszówkach,
 27. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach,
 28. Zespół Szkół Społecznych nr 7 STO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie,
 29. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu,
 30. Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zakopanem,
 31. Gimnazjum w Mogilanach,
 32. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej
  w Parkoszowicach,
 33. Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich i Niepubliczne Gimnazjum w Ostrowie,

Za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa podziękowanie otrzymali asp. szt. w st. spocz. Maria Szubryt, która była policjantką Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Limanowej oraz asp. szt. Wiesław Dudek z KPP w Chrzanowie. 

Podczas uroczystości byli z nami przedstawiciele Zespołu Szkół w Sobolowie, którzy odebrali przedłużenie ważności Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Uczniów tej szkoły mieliśmy przyjemność podziwiać zarówno w występie Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Sobolowie pod dyrekcją kapelmistrza Justyny Chmielek, jak i zobaczyć indywidualne osiągnięcia absolwentki Katarzyny Klebert.

Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także  zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w muzeum.

fot. Wydział Prewencji KWP w Krakowie

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony w Małopolsce w 2004 roku - na gruncie doświadczeń Policji holenderskiej.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To także próba aktywizowania młodzieży do działań na rzecz innych. W projekcie „każdy coś z siebie daje – każdy określa swój zakres kompetencyjny i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły”.

Wybór szkół jako obszaru realizacji pomysłu wynikał ze skali różnych negatywnych zjawisk z jakimi 10 lat temu borykały się szkoły. Początkowo głównymi identyfikowanymi zagrożeniami były przemoc rówieśnicza oraz szeroko pojmowana przestępczość i demoralizacja dzieci i młodzieży na terenie gimnazjów w Małopolsce. Z czasem formułę rozszerzono na wszystkie poziomy edukacyjne tj. od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie. Od samego początku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem oraz wsparciem ze strony władz oświatowych – Kuratorium Oświaty, lokalnego samorządu ale przede wszystkim samych szkół.  

 

Loading Video...