Zapraszamy na inaugurację kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” - w sobotę 22 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00 w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Zapraszamy na inaugurację  kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” - w sobotę 22 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00 w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

W sobotę 22 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00 w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (ul. Św. Wawrzyńca 15), odbędzie się inauguracja kampanii profilaktycznej „Kręci mnie bezpieczeństwo”- w odsłonie dotyczącej bezpieczeństwa rowerzystów, zorganizowanej przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Krakowie.

Podczas imprezy przedstawione zostaną założenia ogólnopolskiej kampanii dotyczącej problematyki bezpiecznego uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym. Rozdawane będą  ulotki dotyczące bezpiecznego poruszana się po drodze rowerzystów, a także udzielane będą  porady prawne z tej dziedziny. Na specjalnie ułożonym miasteczku ruchu drogowego, dzieci pod okiem policjantów będą mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz utrwalić wiedzę z przepisów drogowych. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć stare zabytkowe samochody - dodatkowej atrakcji związanej z  rozpoczęciem kolejnego sezonu „Krakowskich Klasyków Nocą”.

Celem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. W nadchodzącym sezonie rowerowym prowadzone będą przez policję działania profilaktyczno – edukacyjne, tj.:


- promowanie problematyki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym rowerzystów w mediach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych oraz na policyjnych stronach internetowych.
- zwrócenie uwagi rowerzystom (zarówno dzieciom, jak i osobom pełnoletnim) na fakt, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych. W tym zakresie niezbędne jest: przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dbanie o stan techniczny roweru oraz obowiązkowe wyposażenie, promowanie jazdy w  kasku i kamizelce odblaskowej, poszanowanie innych uczestników ruchu drogowego – zarówno pieszych jak i kierowców pojazdów silnikowych.
- działania na rzecz wzrostu świadomości kierujących rowerami na temat zagrożeń, z którymi spotkają się w ruchu drogowym oraz wyrobienia nawyku poszanowania przepisów prawa.
- zwrócenie uwagi kierowców, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i ich prawa należy respektować na równi z kierowcami pojazdów silnikowych.
- zwrócenie uwagi kierowców, że rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, narażonymi na utratę życia i zdrowia nawet przy niewielkich prędkościach kolizyjnych.
- zwrócenie uwagi pieszym na potrzebę respektowania przepisów dotyczących korzystania przez nich z dróg dla rowerów (wyłącznie gdy nie ma chodnika i drogi dla pieszych lub nie nadają się one do ruchu).
- uwypuklenie kwestii negatywnego wpływu na odbieranie istotnych informacji    o zagrożeniach zewnętrznych (bodźców słuchowych) przy jeździe na rowerze w słuchawkach.
- promowanie roweru, jako alternatywnego środka transportu - w dobie walki ze smogiem.
- promowanie jazdy na rowerze, jako inspiracji i metody do zachowania odpowiedniej sprawności fizycznej.
- organizowanie konkursów edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem rowerzystów na antenie radia, TV, na policyjnych stronach internetowych.
- organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą.
- promowanie bezpieczeństwa rowerzystów w toku organizacji Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dzieci i  młodzieży. 

Prowadzone działania profilaktyczne będą  uzupełniane działaniami kontrolno – prewencyjnymi poprzez:


- zintensyfikowanie kontroli kierujących pojazdami silnikowymi oraz pieszych, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w stosunku do rowerzystów;
- egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez osoby kierujące rowerami, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny pojazdów i ich obowiązkowe wyposażenie, a także poruszanie się po właściwej części drogi;
- nasilanie kontroli drogowych w zakresie posiadania karty rowerowej przez dzieci i młodzież, jak również obowiązku zapewnienia opieki dzieciom poniżej 10-roku życia, które na rowerze korzystają z drogi publicznej.