ZPB. Ważny dzień w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie

ZPB. Ważny dzień w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie

5 lutego 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – insp. Włodzimierz Warzecha oraz Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie – podinsp. Arkadiusz Śniadek wręczyli na ręce pani Elżbiety Górskiej-Zborowskiej – Dyrektora Szkoły,  certyfikat Lidera Projektu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” w ramach  Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyli również st. asp. Jarosław Woźniak – Naczelnik Wydziału Wspomagającego KPP w Wadowicach oraz asp. szt. Rafał Tlałka – asystent ds. Nieletnich i Patologii KP w Andrychowie.

Przypomnijmy, że w roku 2009, szkoła,  jako jedna z pierwszych szkół podstawowych w powiecie wadowickim przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Rok później otrzymała certyfikat ZPB na okres 2 lat, a w 2012 roku przedłużono certyfikat „szkoły promującej bezpieczeństwo”  na kolejne 5 lat. W 2017 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie szkoła została wyróżniona tytułem LIDERA projektu ZPB.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie ściśle współpracuje z licznymi partnerami tj: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Urzędem Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Świetlicą Socjoterapeutyczną i innymi. Prowadzi szereg działań zmierzających do systematycznego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie swojej placówki poprzez m.in.: modyfikację dyżurów nauczycielskich, zmianę infrastruktury wokół terenu szkoły, edukowanie uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez szkolenia, warsztaty i pogadanki, prowadzenie próbnych alarmów, zorganizowanie na swoim terenie dwóch debat społecznych (wspólnie z KP w Andrychowie), a także wprowadzenie dla uczniów "skrzynki różnych spraw". 

Ten uroczysty dzień połączono z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, który ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców i nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

W związku z tym Dniem, uczniowie wzięli udział w konkursie na temat „Jak bezpiecznie korzystać z internetu”. Laureatom prac konkursowych, tych plastycznych i literackich wręczono wyróżnienia.  Ponadto uczniowie szkoły przygotowali spektakl profilaktyczny odnoszący się do tematyki zagrożeń internetowych.

W trakcie spotkania asp. szt. Rafał Tlałka przeprowadził krótką pogadankę dotyczącą cyberzagrożeń oraz bezpieczeństwa w związku z nadchodzącymi feriami dla uczniów z woj. małopolskiego.