Akcja "Nasza krew - nasza ojczyzna"

Akcja "Nasza krew - nasza ojczyzna"

Krakowscy policjanci i pracownicy Policji oraz uczniowie klas mundurowych XVI LO w Krakowie dołączyli do akcji „Nasza krew – nasza ojczyzna” zorganizowanej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Tylko podczas jednego dnia (15 listopada br.) w akcji „Nasza krew – nasza ojczyzna”  zebrano 10 400 ml krwi od 24 osób. W akcji najliczniej wzięli udział policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.  

Wszystkim, którzy chcieliby się włączyć do akcji przypominamy, że trwa do 15 grudnia br. Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – ul. Rzeźnicza 11. Rejestracja dawców odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 16.30. Przy rejestracji należy zaznaczyć, że oddaje się krew na akcję „Nasza krew – nasza ojczyzna”.